روایتی

روایتی جدید از فرار اشغالگران از جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی تا سال ۲۰۰۰ به عربده‌کشی در جمع کشورهای عربی عادت کرده بود، اما اخراج از جنوب لبنان آغازی بر شکست‌های این رژیم در برابر گروه‌های مقاومت مردمی منطقه بود. شعارسال: عید مقاومت و آزاد سازی مصادف با ۲۵ می سال ۲۰۰۰ یادآور اولین پیروزی قطعی م ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار