حملات

حملات موشکی آمریکا و اسراییل به خاک سوریه

منابع نظامی سوریه اعلام کردند مقرهای نظامی این کشور در حومه حلب و حماه شب گذشته در معرض حملات موشکی قرار گرفت شعارسال:منابع نظامی سوریه اعلام کردند مقرهای نظامی این کشور در حومه حلب و حماه شب گذشته در معرض حملات موشکی قرار گرفت. شعارسال، با اندکی تلخ ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار