۶۰درصد

۶۰درصد تصادف ها مربوط به عامل انسانی است

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: ۶۰ درصد تصادف های رخ داده ناشی از خطای انسانی، واژگونی خودرو و رعایت نکردن سرعت مطمئنه است. شعارسال:معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: ۶۰ درصد تصادف های رخ داده ناشی از خطای انس ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار