پلیس:

پلیس: فعالیت ایست بازرسی در ۴۰۰ نقطه از تهران

از امروز (سه‌شنبه) فعالیت این عوامل آغاز خواهد شد تا امنیت به طور کامل در تهران برگزار شود. حضور ایست های بازرسی به ویژه‌ در شب‌ها فعال تر است. شعارسال:از امروز (سه‌شنبه) فعالیت این عوامل آغاز خواهد شد تا امنیت به طور کامل در تهران برگزار شود. حضور ا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار