“اتوبوس

“اتوبوس اغتشاش گران ارتباطي با اين شرکت ندارد”

اطلاعیه ایساکو درباره اتوبوسی که اغتشاشگران از آن برای حمله به نیروی انتظامی استفاده کردند . شعار سال: ایساکو درباره اتوبوسی که اغتشاشگران از آن برای حمله به نیروی انتظامی استفاده کردند اطلاعیه صادر کرد. روابط عمومی شرکت ایساکو طی اطلاعیه ای اعلام کر ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار