٢١

٢١ مصدوم، وضعیت پایداری دارند/ حضور گروه‌های مختلف پزشکی بر بالین مصدومان

ایلنا: معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: تمامی گروه‌های مختلف پزشکی اعم از جراحان، متخصصان و پرستاران بر بالین مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد اسلامی حضور… ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار