سپاه

سپاه چگونه آسمان ایران را امن‌ترین خطوط هوایی جهان کرد + جزئیات

۳۰ سال پیش در چنین روزی سپاه حفاظت هواپیمایی به‌دستور امام راحل تشکیل می‌شود و از آن تاریخ به بعد هیچ هواپیماربایی موفقی در کشور صورت نگرفته است. شعارسال: صنعت هوانوردی به‌عنوان یکی از صنایع پیشروی جهان در امر حمل‌ و نقل سریع مسافر و بار مطرح است و ا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار