پیدا

پیدا شدن جن در اصفهان

مردی با حضور در پلیس آگاهی شکایت کرد که از حدود دو سال قبل یک جن وارد خانه آنها شده و با جابه‌جایی وسایل خانه باعث… ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار