تأکید

تأکید ویژه بر ضرورت استمرار امنیت پایدار در مرزهای آبی مشترک

ایلنا: در دومین نشست مشترک معاون دریابانی فرماندهی مرزبانی ناجا با فرمانده پلیس گارد ساحلی سلطنت عمان بر ضرورت استمرار امنیت پایدار در مرزهای آبی مشترک تأکید شد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار