ادامه

ادامه حضور نیروهای ایرانی در سوریه متکی به توافق تهران و دمشق است

حسین جابری انصاری که با پیام ویژه رئیس جمهوری کشورمان به همتای لبنانی‌اش به بیروت سفر کرده بود، درباره محتوای این پیام گفت: «این پیام دارای دو بعد اساسی بود. نخست تشریح آخرین تلاش‌های ایران برای حفظ توافق هسته‌ای در عین تحقق منافع ایران و دوم تأکید ب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار