وزیر

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به کاراکاس سفر کرد

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران برای حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری ونزوئلا در صدر هیئتی عالیرتبه وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار