ایران

ایران آمادگی انتقال تجربیات فناوری دفاعی به بولیوی را دارد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از آمادگی ایران برای انتقال تجربیات فناوری به بولیوی خبر داد.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار