خدمات

خدمات «سپاه پاسداران» سبب افزایش روحیه مردم ایران می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مردم خدمات را از سپاه پاسداران ببینند، خودش منجر به افزایش روحیه مردم می‌شود.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار