اشراف

اشراف کامل بر تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز داریم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ایران با اشراف کامل بر تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز در حفظ امنیت و ثبات منطقه از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار