برخی

برخی کشورهای تقاضای خرید پهپاد از ایران را دارند

امیر سرتیپ نصیرزاده با بیان اینکه در حال حاضر ما در زمینه ساخت هواپیماها خودکفا و سرآمد شده‌ایم، افزود: برخی از کشورهای دوست از ما تقاضای خرید پهپاد کرده‌اند.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار