ارتشی

ارتشی که انقلابی شد

ارتش جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به یگانی برای خدمت به مردم و کمک به حفظ منافع ملی و امنیت کشور تبدیل شده است.

...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار