سوسمار،

سوسمار، مارمولک و آفتاب پرست، ابزار جدید جاسوسی اتمی

مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا با بیان اینکه دشمنان به جای جنگ نظامی با ایران به جنگ هیبریدی روی آورده‌اند، گفت: در جنگ هیبریدی ممکن است، تحت عنوان ایرانگرد و فعال محیط زیست جاسوس بفرستند. شعار سال: مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا با بیان اینکه دشمن ...
روایت

روایت فیروزآبادی از جاسوسی های عجیب در ایران

مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا با بیان اینکه دشمنان به جای جنگ نظامی با ایران به جنگ هیبریدی روی آورده‌اند، گفت: در جنگ هیبریدی ممکن است، تحت عنوان ایرانگرد و فعال محیط زیست جاسوس بفرستند. شعارسال : سردار سرلشکر فیروز آبادی (مشاور عالی نظامی فرمانده ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار