ایجاد

ایجاد مرکز نگهداری معتادان مشکوک به ایدز تا دو ماه دیگر

ایلنا: وزیر بهداشت از ایجاد مرکز نگهداری معتادان متجاهر مشکوک به ایدز و زخم باز تا دوماه دیگر خبر داد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار