زمان

زمان اعلام اسامی ۲۰ هزار مشمول کسر خدمت جدید

رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با اعلام استقبال از پیشنهادهای جدید برای بهرمندی افراد بیشتر از کسرخدمت های ایثارگری، رزمندگی و آزادگی، زمان اعلام اسامی ۲۰ هزار واجد کسر خدمت‌های جدید رانیز اعلام کرد. شعارسال: سردار موسی کمالی با ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار