هشدار‌های

هشدار‌های پلیس آگاهی برای پیشگیری از سرقت در ایام پایانی سال

پلیس آگاهی به شهروندان برای پیشگیری از سرقت در ایام پایانی سال چند توصیه کرد. شعارسال: سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ به منظور پیشگیری از وقوع برخی سرقت‌ها و جرایم که احتمال افزایش وقوع آنها در ایام پایانی سال وجود دارد، گفت: رعا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار