عزیمت

عزیمت زیردریایی «فاتح» به اولین ماموریت در آب‌های جنوب

زیردریایی فاتح با دستور رئیس جمهور عازم اولین ماموریت خود در آب‌های جنوب کشور شد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار