سپاه

سپاه زیر نظر مستقیم شورای انقلاب تاسیس شد

ما در سال ۵۸ با کمک مجلس خبرگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در قانون اساسی گنجاندیم تا امکان انحلال سپاه وجود نداشته باشد. بعدها دیدیم که کمیته‌ها و جهاد سازندگی را منحل کردند، اما سپاه پاسداران را نتوانستند منحل کنند. اگر سپاه زیر نظر دولت بود آن ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار