اولین

اولین رژه نیروهای مسلح در روز ارتش

امام خمینی(ره) طی پیامی تاریخی بر ضرورت حفظ ارتش، همراه با وحدت و نظم تاکید کردند. ایشان در این پیام، روز ۲۹ فروردین ۱۳۵۸ را روز ارتش اعلام کردند و از ارتش خواستند که در این روز با ساز و برگ نظامی به رژه بپردازند. در تصاویر زیر رژه ارتش در روز ۲۹ فرو ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار