بدشانسی

بدشانسی عجیب اولین افسر زن زیردریایی در ارتش آرژانتین

زیردریایی های TR-۱۷۰۰ از جمله سنگین ترین زیردریایی هایی هستند که در دوران پس از جنگ دوم جهانی در آلمان ساخته شده اند. شعار سال: زیردریایی آرژانتینی ARA San Juan در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷ در حالی که در آب های ساحلی این کشور در حال گشت زنی بود، ارتباط خود را ب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار