اولین

اولین آرم سپاه را دیده‌اید؟

به فاصله چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، بحث تشکیل نیروی ویژه ای جهت پاسداری از انقلاب اسلامی در میان رجال صاحب نفوذ در شورای انقلاب و محافل معتمد و نزدیک به امام خمینی آغاز شد. شعارسال: به فاصله چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، همزمان با شک ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار