مقابله

مقابله با اغتشاش‌گران با ضدهوایی و قایق‌ موتوری! + فیلم

دروغ پردازی های شبکه‌های بیگانه نسبت به اوضاع داخلی ایران، چیزی شبیه به طنز و لطیفه شده است. شعارسال:دروغ پردازی های شبکه‌های بیگانه نسبت به اوضاع داخلی ایران، چیزی شبیه به طنز و لطیفه شده است. اخبار منتشر شده از رسانه های بیگانه در مورد اوضاع کشورما ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار