کشف

کشف جسد نیروی امدادی اورژانس در خوزستان

رئیس سازمان اورژانس کشور از پیدا شدن جسد یکی از کارکنان اورژانس که در سیل و آبگرفتگی روز گذشته دز اندیکا خوزستان مفقود… ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار