مصدومیت

مصدومیت یک نفر براثر گودبرداری غیراصولی

ایلنا: مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از مصدومیت یک نفر بر اثر گودبرداری غیراصولی در نزدیکی مترو نواب خبر داد. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار