سربازهای

سربازهای پلیس حق ندارند زنان را جریمه کنند!

این سربازان می‌گویند مردم با راهنمایی‌ورانندگی بد نیستند مخصوصا تا زمانی که آن‌ها را جریمه نکرده باشید، ولی بعد از جریمه، پرخاشگر می‌شوند خستگی بیش از ۸ ساعت ایستادن در خیابان‌ها، نامناسب‌بودن لباس در مقابل سرما و گرما و کار غیرمرتبط با رشته دانشگاهی ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار