دستگیری

دستگیری مأموران شهرداری که با پلیس درگیر شدند

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری مأموران سد معبر شهرداری منطقه ۱۵ تهران که با ماموران پلیس درگیر شده و فیلم آن را منتشر کرده بودند، خبر داد. شعار سال: سردار حسین رحیمی در حاشیه دستگیری معروفترین اوباش تهران به اتهام قتل درباره فیلم منتشر شده از ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار