تدوین

تدوین معماری جدید پلیس با کاربست های پژوهش محور

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا تدوین معماری جدید پلیس با کاربست های آینده پژوهانه را از اهداف بلند مدت نیروی انتظامی دانست. شعارسال: سردار احمد رضا رادان در نشست هم اندیشی اساتید و اندیشمندان استان هرمزگان گفت: در جلسات هم اندیشی مرکز مطالعات راهبردی ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار