امیر

امیر سیاری: تهدیدات آمریکا کار به جای نخواهد برد

معاون هماهنگ کننده ارتش تاکید کرد : امریکایی ها بایدبدانند که مردم ما ازاتقلاب اسلامی خودشان طرفدازی می کنند و بداند با تهدید کار به جایی نخواهند برد. شعارسال: امیر حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش در جمع راه پیمایان ۲۲ بهمن در تهران با گرامید ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار