هشت

هشت هدف احتمالی حمله آمریکا در سوریه

یک منبع آمریکایی که خواست نامش فاش نشود گفت: آمریکا هشت هدف احتمالی را برای حملات موشکی‌اش در سوریه مشخص کرده است. شعارسال:یک منبع آمریکایی که خواست نامش فاش نشود گفت: آمریکا هشت هدف احتمالی را برای حملات موشکی‌اش در سوریه مشخص کرده است. به گزارش ایس ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار