آمار

آمار انهدام موشک‌های حمله آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه

وزارت دفاع روسیه آمار انهدام موشک‌های حمله آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه را منتشر کرد شعار سال: وزارت دفاع روسیه آمار انهدام موشک‌های حمله آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه را منتشر کرد سایتشعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحل ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار