نیروی

نیروی انتظامی شرایط ایمن و خوبی در تهران فراهم کرده است

ایلنا: استاندار تهران تاکید کرد: نیروی انتظامی در موضوع جمع‌‌‌آوری، غربالگری و ایجاد ظرفیت نگهداری دو هزار نفره برای معتادان متجاهر در استان تهران نقش مهمی داشته و… ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار