تشکیل

تشکیل گروهی برای علت‌یابی حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات

ایلنا: استاندار تهران تاکید کرد: استانداری تهران و دستگاه‌های دیگر برای پیگیری علت حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم و تحقیقات و پیشگیری از وقوع چنین… ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار