کمک

کمک غذایی در ازای آزار جنسی زنان جنگ زده سوری

بحران و جنگ داخلی سوریه در اسفند ماه امسال وارد هشتمین سال آغاز خود شده و هیچ چشم اندازی از پایان جنگ نیز دیده نمی شود. شعارسال: برخی زنان سوریه‌ای جنگ زده از سوی مردانی که کمک‌های سازمان ملل یا خیریه‌ها را میان آنها توزیع می‌کرده‌اند، آزار جنسی شده‌ ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار