خلبان

خلبان جنگنده اف-۱۶ رژیم صهیونیستی به هلاکت رسید

یکی از دو خلبان اف-‌۱۶ رژیم صهیونیستی که روز شنبه توسط سامانه دفاع هوایی سوریه ساقط شده بود بر اثر شدت جراحات به هلاکت رسید. شعارسال: خلبان مجروح شده در سرنگونی اف-۱۶ رژیم صهیونیستی به هلاکت رسید. بنا به گزارش خبرگزاری المصدر، یکی از دو خلبان اف-‌۱۶ ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار