سازمان

سازمان پدافند غیرعامل «ابر دزدی» را تکذیب کرد

وظیفه سازمان پدافند غیرعامل رصد تمامی تهدیدات بالفعل و بالقوه در حوزه‌های مختلف است که شریان‌های حیاتی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. شعارسال: سازمان پدافند غیرعامل «ابر دزدی» را تکذیب کرد روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره سخنان منتسب ب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار