درس

درس بزرگی که آمریکا و اسرائیل از شکار «جانور قندهار» گرفتند/ رادار‌های ایرانی می‌توانند F-35 را ببینند؟+تصاویر

سامانه الکترواپتیکالی با استفاده از ترکیبی از داده‌های بصری و الکترونیکی، هر پرنده‌ای را حتی در ارتفاع بسیار بالا رهگیری می‌کند. شعارسال: شاید شایعات مطرح شده درخصوص پرواز F-۳۵‌های اسرائیلی بر فراز ایران که عمدتا در رسانه‌های صهیونیستی و برخی کانال‌ه ...
درس

درس بزرگی که آمریکا و اسرائیل از شکار «جانور قندهار» گرفتند +تصاویر

سامانه الکترواپتیکالی با استفاده از ترکیبی از داده‌های بصری و الکترونیکی، هر پرنده‌ای را حتی در ارتفاع بسیار بالا رهگیری می‌کند. شعارسال: شاید شایعات مطرح شده درخصوص پرواز F-۳۵‌های اسرائیلی بر فراز ایران که عمدتا در رسانه‌های صهیونیستی و برخی کانال‌ه ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار