تلفات

تلفات حمله تروریستی طالبان در کابل به بیش از ۲۱۰ تن رسید

خبرگزاری ها از وقوع انفجاری مهیب در پایتخت افغانستان خبر دادند. شعارسال: خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی نوشت که انفجاری مهیب در نزدیکی سفارت خانه ها و ساختمان های دولتی در کابل رخ داده است. منابع امنیتی افغانستان به «طلوع نیوز» گفتند که این ان ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار