مجازات

مجازات عامل شهادت مأموران ناجا در خیابان پاسداران قبل از پایان سال

رئیس پلیس پایتخت ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی با دستگاه قضایی برای التیام خانواده‌های شهدای جنایت خیابان پاسداران، عامل این جنایت تا پایان سال به دار مجازات آویخته شود. شعارسال: سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت، از مجازات عامل شهادت مأموران ناجا ت ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار