تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 مارس 2020 | 07:44 ق.ظ
کرونا بخش زیادی از ویژگی‌های جنگ بیولوژیک را دارد
کرونا بخش زیادی از ویژگی‌های جنگ بیولوژیک را داردرئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: به صورت قاطع نمی‌توان گفت که ویروس کرونا جنگ بیولوژیک هست یا خیر البته بخش زیادی از ویژگی‌های یک جنگ بیولوژیک را دارد.
بانک پاسارگاد
محل كد آمار