تاریخ انتشار: شنبه 11 آوریل 2020 | 07:47 ق.ظ
وزارت دفاع ماسک‌های فیلتردار پیشرفته یونی تولید کرد
وزارت دفاع ماسک‌های فیلتردار پیشرفته یونی تولید کردمتخصصان صنعت دفاعی موفق شدند برای نخستین بار به فناوری ساخت و تولید فیلتر‌های پیشرفته یونی برای ماسک‌های جدید دست یابند.
بانک پاسارگاد
محل كد آمار