تاریخ انتشار: جمعه 11 اکتبر 2019 | 08:52 ق.ظ
نشست فرماندهان نیروهای دریایی حوزه خزر برگزار شد
نشست فرماندهان نیروهای دریایی حوزه خزر برگزار شدنشست فرماندهان نیروهای دریایی حوزه خزر با محوریت همکاری‌های نظامی برگزار شد.
بانک پاسارگاد
محل كد آمار