تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 مارس 2020 | 20:47 ب.ظ
میزان سن جدید برای دریافت کفالت پدر و پدربزرگ اعلام شد
میزان سن جدید برای دریافت کفالت پدر و پدربزرگ اعلام شدمطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، برابر ابلاغیه جدید سن ۷۵ سال تمام برای اخذ معافیت کفالت پدر و پدربزرگ تعیین شده است.
بانک پاسارگاد
محل كد آمار