محکومیت ۶ میلیاردی شرکت واردکننده ذرت به دلیل تخلفات ارزی

چاپ

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان از محکومیت ۶ میلیارد ریالی یک شرکت واردکننده ذرت به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد.