تاریخ انتشار: شنبه 24 آگوست 2019 | 22:20 ب.ظ
رئیسی: صنعت دفاعی کشور، تجلی باور راهبردی «ما می‌توانیم» است
رئیسی: صنعت دفاعی کشور، تجلی باور راهبردی «ما می‌توانیم» استرئیس قوه قضاییه پیشرفت‌های صنایع دفاعی کشور را تجلی باور راهبردی و تاکید همیشگی مقام معظم رهبری مبنی بر «ما می‌توانیم» دانست.
بانک پاسارگاد
محل كد آمار